Om litiumbatterier

Utan laddade batterier fungerar ju som känt inte våra elektroniska mobila enheter. I takt med att t.ex våra mobiltelefoner blir alltmer avancerade ser vi att tiden mellan då vi måste ladda dem sjunker. Detta är ju för oss som användare en nackdel. Denna problematik är en utmaning för tillverkarna och man satsar inte bara på att utveckla strömsnåla enheter utan också på att utveckla batterier med högre kapacitet.


Kapacitet och spänning

Kapaciteten anges normalt i milliamperetimmar (mAh) och ju högre kapacitet batteriet har, desto längre räcker det. Kapaciteten kan dock inte översättas direkt till drifttid då olika modeller och enheter drar olika mycket ström. Ett exempel, om kapaciteten är angiven till 1700 mAh och enheten drar 100 mA så räcker ett fulladdat batteri i 17timmar. Spänningen, som anges i volt (V), ger däremot ingen information om hur länge batteriet räcker. Spänningen är olika för olika batterityper.


Litiumbatteri

Den idag vanligaste batteritypen för portabla elektroniska enheter är Li-jon (litium-jon) eller Li-poly-batterier. Ett modernt litium-batteri ligger på en intern spänning på 3.7 V till 3.8 V. Men i stort sett alla mobiltelefoner och surfplattor som säljs idag använder USB laddning och USB använder spänningen 5 V. Så på USB laddaren står det “output 5V” men det interna batteriet ligger på 3.7 V. Den interna elektroniska laddningskretsen får ta hand om denna spänningsskillnad.


Fördel med litium batterier är att de:
• har hög kapacitet i förhållande till sin vikt.
• klarar snabbladdning (ca 2A)
• saknar “minneseffekt” – vilket betyder att de inte försämras om du laddar upp dem innan urladdning.
• har relativt låg självurladdning.
• inte behöver “grundning” som nya – en vanlig laddning är allt som behövs.
• saknar kvicksilver, kadmium och bly och är därför bättre för miljön än batterier av äldre typ.


Bra att veta när batteriet används

Batteriet laddas inte linjärt utan logaritmiskt, vilket innebär att laddningshastigheten sjunker varefter ett batteri laddas upp. Om man håller koll på laddningstiden på t.ex sin mobil så ser man att när laddningsprocenten passerar ca 80% så börjar det ta längre tid att ladda. För de sista 5-10% innan batteriet når 100% laddning märker man tydligt att laddningshastigheten avtar. Litiumbatterier behöver inte laddas upp fullt varje gång, utan det går bra att koppla till en laddare för att snabbt få lite extra laddning i batteriet. Av detta kan vi dra slutsatsen att vid uppladdning av litiumbatterier med yttre portabel strömbank (powerbank) eller från t.ex en solcellsladdare ska man kanske nöja sig med att ladda upp sin mobila enhet till ca 90-95%.


Förvaring&livslängd

Normalt klarar batteriet ca 300-500 urladdningar och har en livslängd på ca 2-3 år oavsett användning. Förvara litiumbatterier svalt. För en längre lagring bör batteriet förvaras laddat till ca 40-50% och svalt. Dock inte så att de fryser. Alla batterier lider av något som kallas självurladdning, vilket innebär att batterierna förlorar laddning oavsett om de används eller inte. Litiumbatterier klarar inte av att djupurladdas. Om de blir fullständigt urladdade går de nämligen inte att ladda upp igen. Så därför långtidslagra inte urladdade litiumbatterier. Har du ett batterie/power bank som du inte använder så plocka fram det några gånger per år och ladda upp det.


Flygresa . . .

Transport av litiumbatterier på flyg omgärdas av speciella krav. Avser du att ta med ett extra litium batteri på din flygresa så rekommenderas att du kontaktar ditt flygbolag innan resan. Har du batteriet i din mobil eller laptop är det dock inga restriktioner. Anledning? Litiumbatterier kan nämligen avge gaser när det kortsluts – gaser som kan börja brinna … Men det är om de kortsluts. Orolig? Att ladda dina enheter ska självklart vara säkert. Se till att de sk. “power banks” som du använder har inbyggda säkerhetsspärrar/skydd för att förhindra otrevliga överraskningar.


Läs mer om:

Om USB laddning -> viktig läsning för att förstå konceptet för våra produkter

Om solcellsladdare

Om termisk generator